< zpět

Správce těchto webových stránek, obecně prospěšná společnost Portedo o.p.s., byla založena zakládací smlouvou ze dne 19. července 2013. Zakladateli společnosti jsou skladatel, dirigent a pedagog František Fiala a varhaník a pedagog Pavel Černý.
Sídlo společnosti je na adrese: Moskevská 967/34, Praha 10 - Vršovice, PSČ: 101 00.

Posláním společnosti je přispívat ke zlepšování a rozvoji uměleckého vzdělávání v ČR.
Společnost poskytuje tyto obecně prospěšné služby:
      1. poradenství v oblasti přípravy, realizace a vyúčtování projektů základních uměleckých škol,
          konzervatoří, gymnázií, mateřských, základních a středních škol,
      2. podpora a zajištění propagace aktivit škol uvedených v bodě 1,
      3. vytvoření a správa informačních webových stránek pro umělecké vzdělávání,
      4. příprava a realizace aktivit v rámci projektů na podporu uměleckého vzdělávání.

Společnost má tyto orgány:
      tříčlennou správní radu,
      tříčlennou dozorčí radu,
      ředitele společnosti, který je statutárním orgánem.

Vlastním zdrojem financování společnosti je její jmění, které je tvořeno zejména:
      příjmy z činností uvedených v čl. IV. zakládací smlouvy,
      dotacemi,
      fondy společnosti,
      hodnotou přijatých darů a dědictví.

Společnost Portedo o.p.s. odděluje ve svém účetnictví náklady a výnosy spojené s doplňkovými činnostmi, náklady a výnosy spojené s obecně prospěšnými službami a náklady a výnosy nepatřící do předchozích skupin a spojené se správou společnosti.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017