< zpět na stranu Dobrá praxe – projekty


ZLÍNARTObsahem projektu bylo vytvoření 3 vzdělávacích programů zaměřených na metodickou a odbornou podporu kurikulární reformy a 2 dalších odborných vzdělávacích programů zaměřených na práci se specializovanými grafickými a hudebními SW programy a rozvoj ICT kompetencí. Vedoucím projektu byla ZUŠ Uherské Hradiště, partnery projektu 27 základních uměleckých škol Zlínského kraje (tzn., že do projektu byly zapojeny všechny ZUŠ Zlínského kraje). Rozpočet projektu byl ve výši 3,94 mil. Kč, z toho 3,35 mil. Kč činila podpora fondů EU – operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl realizován mezi lednem 2011 a květnem 2012. Číslo projektu je CZ.1.07/1.3.09/03.0013.

Výstupy projektu – klíčové aktivity:

1. klíčová aktivita: V rámci této aktivity byla vytvořena speciální učebna pro výuku pedagogů hudebních a výtvarných oborů do projektu zapojených ZUŠ pro získání dovedností práce se speciálními hudebními a grafickými SW programy. Učebna byla koncipována jako mobilní, skládá se z jednoduše přepravitelných notebooků a dataprojektoru s přenosným plátnem. Díky tomu bylo umožněno, aby lektor cestoval spolu s vybavením za účastníky školení a ne oni za ním, což bylo pro cílovou skupinu výhodnější a pohodlnější.

2. klíčová aktivita: Obsahem této aktivity bylo vytvoření, připomínkování a akreditace pěti vzdělávacích programů pro vedoucí pracovníky a pedagogy ZUŠ, které se zaměřily na problematiku zavádění kurikulární reformy v základním uměleckém školství a podpořily nové trendy ve výuce rozvojem dovedností pedagogů hudebních a výtvarných oborů:
       1. vzdělávací program: Motivační seminář pro pedagogy a vedoucí pracovníky k provádění kurikulární
           reformy na ZUŠ – 9 hodin (určeno ředitelům, členům uměleckých rad a pedagogům ZUŠ),
       2. vzdělávací program: Školení vedoucích pracovníků ZUŠ k provádění kurikulární reformy na ZUŠ –
           27 hodin (určeno ředitelům a členům uměleckých rad ZUŠ),
       3. vzdělávací program: Školení pedagogů ZUŠ k provádění kurikulární reformy na ZUŠ – 18 hodin
           (určeno pedagogům všech oblastí výuky ZUŠ),
       4. vzdělávací program: Grafické SW programy pro učitele ZUŠ – 42 hodin (30 přímá prezenční výuka,
           12 samostudium formou e-learningu; určeno pedagogům ZUŠ výtvarné oblasti; obsahem je práce
           se SW programy Photoshop a Adobe Creative Suite),
       5. vzdělávací program: Hudební SW programy pro učitele ZUŠ – 42 hodin (30 přímá prezenční výuka,
           12 samostudium formou e-learningu; určeno pedagogům ZUŠ hudební oblasti; obsahem je práce
           se SW programem Sibelius).
Více o vzdělávacích programech najdete zde.

3. klíčová aktivita: Realizace vzdělávacích programů pro vedoucí pracovníky a pedagogy předkladatele a partnery projektu. V rámci projektu bylo proškoleno celkem 527 pedagogů a 138 vedoucích pracovníků (ředitelů a členů uměleckých rad jednotlivých ZUŠ) ze všech 27 ZUŠ Zlínského kraje.

V rámci projektu bylo pořízeno toto vybavení: 10 notebooků se sluchátky, potřebnými grafickými a zvukovými kartami a parametry odpovídajícími pro práci se zvolenými SW programy, 11 licencí hudebního SW programu Sibelius (10 licencí do jednotlivých notebooků + 1 licence pro lektora – notebook dodala škola z vlastních zdrojů), 10 licencí SW programu Photoshop pro práci s grafikou pro notebooky, 1 licence grafického SW Adobe Creative Suite pro ukázku alternativních řešení v práci s grafikou pro lektora (obsahuje i Photoshop), 1 dataprojektor s příslušenstvím (plátno, laserové ukazovátko, dálkové ovládání).

Více o klíčových aktivitách na tomto odkazu.

Kontaktní osoba: Mgr. Stanislav Nemrava, email: stanislav.nemrava@zusuh.cz, tel.: 603 573 495.

© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017