foto_uvod
informační portál
pro
umělecké vzdělávání


info@eurohudebka.cz
tel.: 604 170 749

          vstup do chráněné
          sekce          Trello.com


          spolupracující školy
    Projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné příležitosti

     CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850
     Tento projekt je spolufinancován EU

 

    Vzdělávací aktivity
    a E-learningové kurzy

    Výstava Doteky II
© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017