< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

KURZY HUDEBNÍ IMPROVIZACE


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií.


Součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je uspořádání dílen a víkendových setkání, která jsou určena žákům ve věku 1. až 7. třídy ZŠ. Dílny a víkendová setkání budou doplněna letním soustředěním. Obsahem kurzů je výuka hudební improvizace.
Dílny jsme pořádali od 10. 11. 2017 do 25. 6. 2018. Páteční dílny a pondělní dílna se závěrečným koncertem byly v ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno. Víkendová setkání se konala v ZUŠ A. Doležala, Trnkova 81, Brno.

Od 30. června do 4. července 2019 budeme na ZUŠ Jihlava pořádat letní soustředění hudební improvizace. Od ledna 2019 je možné zapisovat se k účasti na emailu office@portedo.cz.
Počítáme s účastí dětí od 6 do 13 let.
Lektorkou kurzů a letního soustředění je Marcela Slaná, učitelka klavírní hry a lektorka v Metodickém centru JAMU. Marcela Slaná vydala knížku s názvem „Kdo si hraje, ten je zdravý“. V současné době se zabývá přípravou pomůcek k výuce na ZUŠ.
Další lektoři jsou v jednání.
Letního soustředění se mohou bezplatně účastnit také pedagogové, kteří mají zájem o výuku improvizace. Učitelé si hradí pouze pobyt (ubytování a strava).

Předběžný harmonogram letního soustředění:
   •  30. 6. odpoledne příjezd účastníků, od 17 hod. program ve škole,
   •  1. 7. dopoledne do 12:15 hod. program ve škole, odpoledne
       návštěva ZOO a individuální hodiny,
   •  2. 7. dopoledne do 12:15 hod. program ve škole, odpoledne
       individuální hodiny, v 17 hod. společné setkání,
   •  3. 7. program ve škole celý den, večer v 17 hod. společné
       setkání u klavíru („společenský večer“),
   •  4. 7. závěrečná dopolední dílna ve škole zakončená koncertem
       v 11 hodin, po obědě odjezd účastníků.

Kurzy mohou být prostředkem k vyhledávání talentů, podporovat všeobecně estetické vnímání a odbourávání agresivity pěstováním vztahů při spolupráci, vést k zodpovědnosti za kolektiv, podporovat pěstování vzájemné slušnosti a kamarádství u společného zájmu. Během realizace kurzů bude cíleně vytvořeno prostředí pro inkluzi žáků se SVP.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017