< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

KURZY HUDEBNÍ IMPROVIZACE


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií.


Součástí projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je uspořádání dílen a víkendových setkání, která jsou určena žákům ve věku 1. až 5. třídy ZŠ. Dílny a víkendová setkání budou doplněna letním soustředěním. Obsahem kurzů je výuka hudební improvizace.
Dílny jsme pořádali od 10. 11. 2017 do 25. 6. 2018. Páteční dílny a pondělní dílna se závěrečným koncertem byly v ZUŠ V. Kaprálové, Palackého tř. 70, Brno. Víkendová setkání se konala v ZUŠ A. Doležala, Trnkova 81, Brno.

První týden v červenci 2019 budeme pořádat letní soustředění hudební improvizace. Místo a termín soustředění upřesníme. Od ledna 2019 se bude možné zapisovat k účasti na emailu office@portedo.cz.
Lektorkou kurzů a letního soustředění je Marcela Slaná, učitelka klavírní hry a lektorka v Metodickém centru JAMU. Marcela Slaná vydala knížku s názvem „Kdo si hraje, ten je zdravý“. V současné době se zabývá přípravou pomůcek k výuce na ZUŠ.

Anotace kurzů:
Výuka improvizace žáků ve věku od 6 do 10 let bude probíhat formou dílen, víkendových setkání a letního soustředění. Nabídneme několik tematických hodin:
1) Vstupujeme do světa hudby (poslech hudebních ukázek, výtvarné zpracování hudební představy, pohybová improvizace, pěvecká improvizace textu, zhudebnění říkadla).
2) Improvizační hry (vyjádření charakteru – „hudební etuda“ na hudebním nástroji, doplňování melodie, poznávání základních tanečních rytmů).
3) Vlastní tvorba (improvizace a vyprávění pro posluchače, pojmenování zapsané melodie, tvorba doprovodu, hudba k pohádce).
4) Vědomá práce s hudebním nápadem (rozvíjení motivu, tvoření dalších hlasů a rytmického doprovodu, hudební doprovod vytvářený na rytmické a netradiční nástroje – zvukové pomůcky).
5) Improvizace (poslech hudby různých žánrů, jednoduché hudební formy, transpozice, hra podle harmonických značek, základy hudební teorie).

Kurzy mohou být prostředkem k vyhledávání talentů, podporovat všeobecně estetické vnímání a odbourávání agresivity pěstováním vztahů při spolupráci, vést k zodpovědnosti za kolektiv, podporovat pěstování vzájemné slušnosti a kamarádství u společného zájmu. Během realizace kurzů bude cíleně vytvořeno prostředí pro inkluzi žáků se SVP.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017