< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

MODUL PRO ŽÁKY SE SVP
V RÁMCI HUDEBNÍCH KURZŮ AMEROPA


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován EU.


Ve spolupráci s pracovníky Ameropa z.s. jsme připravili Modul pro žáky se SVP, který budeme pořádat v rámci Mezinárodních hudebních kurzů Ameropa.

Modul pro žáky se SVP se bude konat v termínu 14. 7. až 21. 7. 2018 v Brandýse nad Labem a 22. 7. až 29. 7. 2018 v Praze. Podrobné informace o hudebních kurzech a Modulu pro žáky se SVP jsou v tomto letáku.
Modul je určen pro žáky ve věku od 7 do 19 let.

    •  Pro žáky se SVP budou k dispozici asistenti, speciální pedagog
        i bezpečné prostředí, ve kterém budou moci rozvinout svůj
        umělecký potenciál.
    •  Smyslem modulu je vzájemné poznávání a obohacení
        běžných účastníků a žáků se SVP a jejich spolupráce
        na umělecké úrovni.
    •  Žáci se SVP se mohou bezplatně účastnit Modulu.

K účasti na Modulu je možné zapsat se na emailu office@portedo.cz. Poté budou zájemcům zaslány informace k přihlášení žáků se SVP do Modulu v rámci Mezinárodních hudebních kurzů Ameropa.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017