< zpět na úvodní stranu


    projekt Podpora uměleckého
    vzdělávání pro rovné
    příležitosti    Vstup na heslo – chráněná
    sekce, kde jsou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty
    a řada dalších informací

KURZY SOUČASNÉHO TANCE


Projekt č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850 Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií.

Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZUŠ ve spolupráci s taneční konzervatoří Duncan Centre pořádali 5 navazujících lekcí současného tance. Lekce byly určeny všem zájemcům o současný tanec bez ohledu na stupeň pokročilosti (kurz je otevřený i žákům se SVP).
Kurzy se konaly v Duncan Centre, Branická 41, Praha 4. Během školního roku 2018/2019 jsme uspořádali 5 lekcí.

Kurzy byly určeny pro žáky od 14 do 20 let.

Co bylo možné se v kurzech naučit:
  •  Rozvíjet komunikaci prostřednictvím tance a pohybu.
  •  Využít stávajících pohybových zkušeností v nových souvislostech.
  •  Objevovat nové přístupy k pohybu.
  •  Zdokonalovat taneční a pohybové dovednosti žáků a propojovat
      taneční vyjádření s hudebním doprovodem.
  •  Spolupracovat v rozmanité skupině tanečníků.

Podmínky účasti:
  •  Schopnost citlivě pracovat jak individuálně, tak i ve skupině.
  •  Schopnost domluvit se ve skupině a schopnost základní komunikace.
  •  Schopnost přijmout fyzický kontakt v pohybových aktivitách.


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017