< zpět


název projektu: Multimediální tvorba ve výuce základních uměleckých škol


odkaz na projektovou fiši (podrobnější popis tohoto projektu)

odkaz na matici logického rámce


stručný popis projektu vycházející z metody logického rámce (čtyřstupňová hierarchie cílů/výstupů):

1. obecný cíl
        rozvoj uměleckého vzdělávání s využitím digitálních technologií a multimediální tvorby

2. záměr projektu
        rozšířením výtvarného oboru o studijní zaměření Počítačová grafika a multimediální tvorba zkvalitnit
        a zatraktivnit vzdělávání ve výtvarném oboru

3. výstupy projektu

        3.1 zařazením studijního zaměření Počítačová grafika a multimediální tvorba do školního vzdělávacího programu
              bude rozšířena vzdělávací nabídka školy
        3.2 pořízení nového hardwaru a softwaru (nové vybavení rozšíří vzdělávací nabídku výtvarného oboru)
        3.3 vznik výukových materiálů pro studijní zaměření Počítačová grafika a multimediální tvorba umožní využít ve výuce
              nový hardware a software
        3.4 odborné semináře nabídnou prostor ke sdílení zkušeností se ZUŠ v regionu
        3.5 výstava děl, která vzniknou díky novému oboru Počítačová grafika a multimediální tvorba (grafické listy, fotografie,
              návrhy webových stránek, animace a krátké filmy); bude vytvořena doprovodná brožura k výstavě
        3.6 mediální výstupy, kterými bude o projektu informována široká veřejnost


4. aktivity

        4.1 vytvoření nového studijního zaměření Počítačová grafika a multimediální tvorba
        4.2 nákup fotoaparátu (digitální zrcadlovky), videokamery (Canon XA10) a specializovaného softwaru pro zpracování
              obrazu, zvuku, videa a animací; stávající počítače, které má výtvarný obor k dispozici, budou vybaveny výkonnější
              operační pamětí a kvalitnějšími zvukovými a grafickými kartami; cena jednotlivých nákupů bude v neinvestiční výši
        4.3 vytvoření výukových materiálů pro studijní zaměření Počítačová grafika a multimediální tvorba (4 výukové sady, každá
              bude obsahovat 5 různých materiálů)
        4.4 pořádání 20 odborných seminářů pro ZUŠ v regionu
        4.5 uspořádání výstavy, která bude prezentovat výstupy studijního zaměření Počítačová grafika a multimediální tvorba;
              trvání výstavy v délce minimálně 3 měsíce; vytvoření brožury k výstavě (rozsah minimálně 35 stran, počet
              výtisků 300 ks)
        4.6 vydání 2 tiskových zpráv a 3 článků v tištěných médiích, prezentace projektu na webových stránkách školy
              a na 3 partnerských webech, 2 pořady v regionálních rádiích


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017