< zpět


E-LEARNINGOVÉ KURZY – podrobnější popis pro účastníky kurzůOBSAH:     Úvod

                  Změna hesla

                  Úpravy osobního profilu

                  Titulní stránka                                        VSTUP DO E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

                  Kurzy

                  Úkoly

                  Hierarchie kurzů


ÚVOD
Po přihlášení uživatelským jménem a přiděleným heslem vstoupíte do prostředí e-learningových kurzů Moodle portálu Eurohudebka. V levé liště najdete nabídku kurzů, nastavení svého profilu, můžete zde upravit nastavení hesla atd.


ZMĚNU HESLA provedete kliknutím na řádek Nastavení mého profilu a dále řádek Změnit heslo:


V následném protokolu zadáte heslo, které jsme Vám přidělili a dále vyplníte nové heslo podle svého výběru. Heslo musí mít minimálně 8 znaků, z toho alespoň 1 číslici, 1 malé písmeno, 1 velké písmeno a 1 znak jiný než číslice nebo písmeno (například zavináč).


Vše potvrdíte protokolem Uložit změny, kterým přejdete na další podstránku:


ÚPRAVY OSOBNÍHO PROFILU
Tlačítkem Titulní stránka přejdete na úvodní stránku. Pokud zadáte Pokračovat, přejdete na protokol Zobrazit profil. Zde vidíte své jméno a příjmení, bydliště a kurzy, ke kterým máte přístup. Tyto základní údaje jsme zadali při zakládání Vašeho profilu. Úpravu profilu provedete v levé liště – Nastavení – Nastavení mého profilu – Upravit profil. Zobrazí se následující protokol:


Zde můžete změnit email, zadat další informace o sobě, vložit profilovou fotografii apod. Změny potvrdíte tlačítkem Aktualizovat profil (ve spodní části protokolu).


TITULNÍ STRÁNKA
Na titulní stránce se Vám zobrazí seznam všech kurzů, které Moodle portálu Eurohudebka nabízí. V levé liště můžete rozbalit Hlavní nabídku, kde najdete Blogy stránek, Odznaky stránky, ŠtítkyKalendář. O rozbalovací záložce Můj profil jsme hovořili výše. Další rozbalovací záložka je nazvána Moje kurzy, kde najdete seznam kurzů, ke kterým máte přístup. Do kurzů můžete vstupovat dvěma cestami – které jsou uvedeny na následujícím obrázku:


KURZY
Jednolivé kurzy nabízejí vedle výukových textů také odkazy na webové stránky s doplňujícími informace, přiložené soubory, úkoly, workshopy a další. Na následujícím obrázku můžete vidět náhled na první kapitolu kurzu SWOT analýza.


ÚKOLY
Prostředí Moodle umožňuje sofistikované zadávání úkolů. Systém umoňuje hlídat termíny odevzdání úkolů, je možné nastavit hodnocení včetně kritérií hodnocení atd. Pokud kliknete na záložku Vypracování SWOT analýzy, zobrazí se Vám zadání úkolu:HIERARCHIE KURZŮ
Červeně označená horní lišta nabízí hierarchii kurzů. V našem případě je zobrazena cesta od Titulní stránky, přes Moje kurzy – seznam všech kurzů, ke kterým máte přístup: Šablony kurzů (kurzy interpretačního semináře ZUŠ A. Voborského a Šablona kurzu ZUŠ Biskupská), šablona e-kurzů Tvorba kurzu v LMS MoodleProjektový management (název souboru tří kurzů SWOT analýza, Ganttův diagram, Metoda logického rámce); následuje název kapitoly kurzu, ve které je uveden zobrazený úkol, až po poslední úroveň (např. Vypracování SWOT analýzy), tedy zobrazený úkol. Kliknutím na modře zbarvený text v horní liště přejdete do příslušné úrovně kurzů.


VSTUP DO E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ


© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017