< zpět na úvodní stranu


    vstupní brána do schráněné
    sekce, kde budou uvedeny
    aktuální dotační výzvy,
    rozpracované projekty,
    které s námi budou školy
    konzultovat, a řada
    dalších informací


REJSTŘÍKY A STATISTIKYNa této podstránce nabízíme odkazy na následující informační zdroje:

      Školský rejstřík

      Obchodní rejstřík a sbírka listin

      Statistiky MŠMT (základní umělecké školy najdete v kapitole
      Ostatní školy a školská zařízení, v tabulkách K2.1 až K2.8, kde
      najdete počty ZUŠ v ČR, počty žáků a učitelů na ZUŠ celkově,
      podle krajů, zřizovatelů apod.)

      Inspekční zprávy ČŠI

      Ústřední seznam kulturních památek ČR (např. Norské fondy
      v programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění, programová
      oblast č. 16 Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví
      podporují investiční projekty na opravu budov, které jsou evidovány
      v Ústředním seznamu kulturních památek ČR)

      Regionální informační servis (nabídka seznamu projektů, které
      čerpaly finanční prostředky z operačních programů a předvstupních
      programů fondů EU)

      Databáze výstupů projektů z operačního programu
      Vzdělávání pro konkurenceschopnost


      Katastr nemovitostí

      Rejstřík plátců DPH© informační portál pro umělecké vzdělávání 2017